Pexels image

Sommer i Misjonskirka

Noe som skjer i Misjonskirka denne sommeren?

-Siste dag med opplegg før staben tar ferie er 16.Juni.

-28.Juni får kirka besøk av Gustav med team fra Tyskland, de vil arrangere et ungdomsarrangement 

Første Gudstjeneste etter sommeren blir 11. august.