forsidebilde

Om oss

Vi vil bygge neste generasjon i et internasjonalt fellesskap - der Jesus står i sentrum!

I Misjonskirka vil vi at Jesus skal stå i sentrum. Denne menigheten er glad i tid for lovsang og å hjelpe hverandre til å finne en levende tro på Jesus.

Ett av våre motto er: Du lever ikke bare for deg selv, du lever for din neste! 

Alle viktige valg og prioriteringer går gjennom spørsmålet: Vil dette fremme vekst og en fremtid for neste generasjon? Din neste, din nabo, de nye landsmenn og den neste generasjonen som følger etter oss, er avgjørende viktig for oss!

Verdier som er viktige for oss: 

- Jesus, lovsang og Guds nærvær

- Vennskap

- Mat og snacks!

- Lek, aktivitet og moro! 

Bodø misjonskirke

Bodø misjonskirke er bygd opp av en god kjerne av frivillige medarbeidere som har stått sammen i enhet og felles visjon i mange år. Menigheten har også et utstrakt samarbeid med Bethel evangeliske kirke, som er leietakere i 1. etasje i Misjonskirka. Menigheten preges av en svært høy andel barn og ungdom, i forhold til voksne. Misjonskirka har også et nytt nettverk blant kongolesiske familier og ungdom.

Formål:

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land, gjennom mennesker som vokser i overgivelse og kjennskap til Jesus Kristus. Menighetens medlemmer lever i enhet med hverandre, ærer Gud, gjør Jesus kjent og arbeider for et åpent og levende fellesskap.

Våre verdier:

Misjonskirken Norges verdier sier noe om hva som skal prege oss på veien mot målet. De forteller oss hvordan vi skal møte hverandre og hvordan vi skal møte de oppgaver som møter oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi bruker også ofte begrepet «sunn og misjonal» for hvordan vi ønsker å være. I våre verdier definerer vi derfor hva vi legger i det å være sunn og misjonal.

ROTFESTET
Et sunt fellesskap er rotfestet når vi er preget av:
– Bibelsk forankring! Vi tror at Bibelen er Guds Ord, og rettesnoren for liv og lære.
– Fungerende trosliv! Den treenige Gud er kilden til vårt liv.
– Godt lederskap! Vi har, etter Jesu forbilde, tydelige og tjenende ledere.
– Historisk bevissthet! Vi er stolte over vår historiske arv: visjonen «Guds barns enhet og menneskers frelse» og vårt tydelige internasjonale engasjement.

RAUS
Et sunt fellesskap er raust når vi er preget av:
– Vilje til forandring! Fordi samfunnet er i stadig forandring, forandrer vi metoder og strategier når det er nødvendig, for å nå ut til nye mennesker.
– Livsnære fellesskap! I nære relasjoner hjelper vi hverandre til kristen vekst og tjeneste.
– Sjenerøs livsstil! Vi møter mennesker lyttende og inkluderende – og gir med glede av det vi eier og forvalter – og har et særlig hjerte og ansvar for mennesker som opplever fattigdom, urett og undertrykkelse.
– Tjenestevillige medarbeidere! Vi har medarbeidere som med glede tjener med sin utrustning.

RELEVANT
Et sunt fellesskap er relevant når vi er preget av:
– Misjonal livsstil! Misjon er ikke en aktivitet, men vår livsstil.
– Livsforvandlende gudstjenester! I gudstjenestefellesskapet ærer vi Gud, stiller oss mottakelige for et livsforvandlende evangelium og deltar som Guds tjenere i Guds rike.
– Hensiktsmessige strukturer! Arbeidet er organisert slik at det fremmer liv og vekst.
– Aktivt samfunnsengasjement! Vi bidrar til at Guds vilje i større grad kan skje i verden rundt oss – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge et kirkesamfunn bestående av om lag 90 menigheter, og er en menighetsbevegelse med fokus på misjon.

Vil du lese mer om vårt kirkesamfunn gå inn på denne linken: https://mknu.no/omoss/

Vår visjon

Guds barns enhet og menneskers frelse.
Vi lever ikke for oss selv, vi lever for vår neste!

Rotfestet

Vi vil være en kirke som er forankret i Bibelen og i fellesskapet med Jesus.

Raus

Vi vil være en kirke som er sjenerøs, både i ord og i handlinger.

Relevant

Vi vil være en kirke for hele mennesket, gjennom hele livet.

Kort historikk

  • Menigheten ble stiftet i 1937
  • Misjonskirken ble bygd i 1986
  • Høsten 2012 kom pastorfamilien Mangfred og Grete Jarlesdatter Vangstad
  • Tilhører Misjonskirken Norge, tidligere Misjonsforbundet

Kontakt oss

Kontakt med pastor

Respons på kort varsel

Pastor har ikke fast kontortid i kirka, men er tilgjengelig på kort varsel, - både for telefon, sms, mail og kort vei å stikke bortom kirka ved behov!