Bibel & Snacks

Fra 7. til 10. klasse
Annenhver tirsdag kl.17.30-19.00

Bibel og snacks er trosopplæring for ungdom. Vi sitter rundt et bord, undervisningen er en lang samtale der vi snakker sammen og bruker ulikt materiell: Bibelen, "ungdoms- Alpha", "gutt og jente" - boka, notatbøker, - og alltid med noe god snacks! Hjertelig velkommen! Pastor Grete leder disse samlingene.