Misjen Funny Time

For familier og barn. To -delt samlingsstund for de eldste (ca 5-7år) og de yngste (ca2-4 år). Lunsj og ofte lørdagsgrøt blir servert til deilig felles måltid. De eldste tas med i hobbyaktiviteter og de yngste har fri lek, mens foreldre får tid for å glede seg i fellesskapet med hverandre. Denne småbarnssamlingen, Misjen Funny Time møtes en lørdag i måneden kl.11-13. (muligens kl.12-14, ikke avklart)

D