Betweens

Betweens er en fritidsklubb for 3-6. klasse. 
Annenhver onsdag kl.17.30-19.00 i partallsuker

Denne gruppen er ny-oppstartet! Ingfrid, Jenny og medledere tar de store barna med i Bibelhistorie, aktivitet, snacks og moro. Viggo for Tweens vil også brukes i disse samlingene. 

Ingfrid arbeider i Søndagsskolen Norge og har mye bra å gi til barna!  

Jenny er 17 år og vil gjerne gi videre det hun selv har fått!

Påmelding til pastor Grete 

Hjertelig velkommen!