Pexels image

Colombia, Grønland og menighetsplanting

Du lever ikke bare for deg selv, men også for din neste!

Vi har vært med å bygge misjonshus på Grønland og støtter Hanne Eliassen som arbeider i Ungdom i Oppdrag og som sporadisk og trofast Grønlandsmisjonær. 

Vi støtter barnehjemsbarn i Baranquilla i Columbia. 

Vi støtter menighetsplanting i Norge.