Konfirmasjon året 23/24

For deg som går i 9. klasse, eller vil være med som hjelpeleder

Invitasjon til konfirmasjon i Misjonskirka skoleåret 2023/2024! 

 

Vil du være med i konfirmasjon gjennom Bodø Misjonskirke dette året? 
 

Samlingene blir annenhver tirsdag kl.17.30-19.00

Informasjonsmøte for deg og foreldre/foresatte, tirsdag 29.august
kl.17.30-19.00

Misjonskirka har fått en ny ungdomsarbeider, studenten Hans Fredrik Råmunddal, 21 år. 

Hans Fredrik og Grete blir hovedledere gjennom konfirmantåret.
Ingfrid Mundal er administrativ medleder og gruppeleder. 
Noen hjelpeledere kan også bli med. Familiekirka bidrar til noe undervisning og samlinger.

Vi blir ca 13 konfirmanter dette året, så dette blir kjempeartig!! 

 

Viktige dato: 

 • Info-møte tirsdag 29.august kl.17.30-19.00
 • Invitasjon til kino, Jesus Revolution tirsdag 12.sept.
  Pris på kino-billetten: 140 kr. 
 • Konfirmant - samlinger: Tirsdag 5.sept, 19.sept, 3.okt, 17.okt,osv.
 • 22-24. september: Ungdomshelg med Viggo Klausen (obligatorisk)
 • 6-8.oktober: ungdomsleir – Rivermont ved Harstad (frivillig)
  "Alle" misjonskirke-konfirmanter fra Narvik og Tromsø er med. 
 • Noen samlinger i Familiekirka på Bertnes
 • Julegave-pakking i Frelsesarmeen og med bestilt Pizza
 • Flere happeninger kommer gjennom vinteren!  
 • Vi ønsker at alle er med på 1 gudstjeneste pr måned. (valgfri kirke, men primært den du står nærmest)
 • Du får invitasjon til noen konfirmant-gudstjenester gjennom året. 
 • Alle får tilbud om en oppgave/tjeneste, ut i fra egne ønsker
 • Konfirmasjonsdag: Lørdag 11. mai kl.12.00 - 2024. Sted: Betania sentrumskirken. 

 

Pris for året: Kr 1000,- 
Betaling med "konfirmasjon+navn" til Misjonskirkas kontonummer: 
1503 46 92960

Turer og noen happeninger kommer i tillegg. 

Vil du være med? 

 

Hva er frikirkelig konfirmasjon?

 • Du trenger ikke å være medlem i en kirke
 • Du trenger ikke å tilhøre en kristen sammenheng
 • Det er ikke noe krav om dåp
 • Betalingen inkluderer lokalt medlemskap i gruppa "trosopplæring", slik at vi får en liten statsstøtte pr medlem i gruppa. 

Hver samling varer i 1 ½ time. Derfor er det viktig at alle kommer presis! 

Det er vanlig praksis i Norge at fotball, håndball og andre aktiviteter prøver å respektere tidspunktet for konfirmant-opplegget. 

 
Hver samling består av undervisning, Bibel, aktivitet og pratetid med mat/snacks. 

I undervisningen bruker vi virkemidler fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner, fortellinger, lek og konkurranser, sammen med samtale, Bibel og bønn. 

 

Arrangør er Misjonskirka, noe i samarbeid med Familiekirka. 

Dere som er invitert med kommer hovedsakelig fra Misjonskirka, men også fra Familiekirka, Frelsesarmeen og andre plasser. Derfor vil vi stå i samarbeid med flere kirker. 

Påmelding til Grete Jarlesdatter Vangstad

gjdatter@online.no

Telefon: 97091092