Barnekor 4-12år

Annenhver onsdag kl.17.30-19.00.

Jenny (17 år), leder barnekoret. De er en engasjert ung gjeng som elsker å synge lovsang av mange slag!