Vil du være med som frivillig hos oss?

Bruk dine interesser, gaver og tjenester til glede for andre!

Vi gleder oss stort over alle som vil være med å bygge menighet sammen med oss! Frivillig tjeneste kan være så mye forskjellig, og til glede både for deg selv, din neste og for Guds rike i Bodø.
 

 

HVORFOR VÆRE MED SOM FRIVILLIG?

Sammen vil vi kontinuerlig bygge og utvikle et Jesus-fokusert fellesskap for barn, tweens, ungdom, familier og voksne i alle aldre. 

Du får være med på en innsats som er av uvurderlig betydning for mennesker i vår bydel. 

  • Meningsfylte gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss
    (Ref. Ef. 2,10)
  • Mulighet for åndelig vekst og å komme nærmere Gud.
  • Økt inkludering i kirka, gjennom et godt sosialt nettverk
  • Gode lønnsbetingelser i Himmelen :)

HVEM ER DU?

Av personlige egenskaper verdsettes mangfoldet av personligheter, gaver og talenter Gud har gitt. Både introverte og ekstroverte som liker å jobbe sammen for fellesskapet er alltid ønsket. 

Videre er det en fordel om du er komfortabel med å la Gud være sjefen, og ydmykt gir han æren når vi andre syntes du utfører små mirakler.

ET GODT TIPS TIL SLUTT!

Det kan være enklere å starte sammen med en venn eller bekjent.

Jeg vil være med!

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)
* Obligatorisk felt