Ungdoms-Alpha

2020-07-01

Ungdoms-Alpha er samlinger med fokus på opplæring av kristen tro og tenking. Vi går innom tema som f.eks. Hvem er Jesus? Hvem er den hellige Ånd? Hvordan leder Gud oss? I tillegg er det åpent for samtaler rundt disse temaene og det ungdommen skulle lure på ångående kristen tro. Det serveres også mat/snacks til samlingene.

Ungdoms-Alpha er fra 7-klasse og oppover.