Kalender
Apr2
Søndag, april 2, 2023
12:00 Gudstjeneste
Gudstjeneste for deg, og for hele familien. Parallelle barnemøter under talen. Kirkekaffe!
 
Apr3
Mandag, april 3, 2023
18:00 Stille retreat
Kom og finn ro og fred alene, sammen med andre i kirkerommet. Kaffe, te og en kjeks står fremme for deg.
20:00 Bønnemøte
Felles bønn for menigheten, for deg og for verden
 
Apr9
Søndag, april 9, 2023
12:00 Gudstjeneste
Gudstjeneste for deg, og for hele familien. Parallelle barnemøter under talen. Kirkekaffe!
Apr10
Mandag, april 10, 2023
18:00 Stille retreat
Kom og finn ro og fred alene, sammen med andre i kirkerommet. Kaffe, te og en kjeks står fremme for deg.
20:00 Bønnemøte
Felles bønn for menigheten, for deg og for verden
 

Litt om Misjonskirka

2010-10-19
  • Menigheten ble stiftet i 1937
  • Misjonskirken ble bygd i 1986
  • Tilhører Misjonskirken Norge
  • Pr. 01.01.06: 77 medlemmer
  • Gjennomsnittlig besøkstall: 33 voksne og barn

Visjon:

Guds barns enhet og menneskers frelse

Formål:

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land, gjennom mennesker som vokser i overgivelse og kjennskap til Jesus Kristus. Menighetens medlemmer lever i enhet med hverandre, ærer Gud, gjør Jesus kjent og arbeider for et åpent og levende fellesskap.

Våre verdier:

Misjonskirken Norges verdier sier noe om hva som skal prege oss på veien mot målet. De forteller oss hvordan vi skal møte hverandre og hvordan vi skal møte de oppgaver som møter oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi bruker også ofte begrepet «sunn og misjonal» for hvordan vi ønsker å være. I våre verdier definerer vi derfor hva vi legger i det å være sunn og misjonal.

ROTFESTET
Et sunt fellesskap er rotfestet når vi er preget av:
– Bibelsk forankring! Vi tror at Bibelen er Guds Ord, og rettesnoren for liv og lære.
– Fungerende trosliv! Den treenige Gud er kilden til vårt liv.
– Godt lederskap! Vi har, etter Jesu forbilde, tydelige og tjenende ledere.
– Historisk bevissthet! Vi er stolte over vår historiske arv: visjonen «Guds barns enhet og menneskers frelse» og vårt tydelige internasjonale engasjement.

RAUS
Et sunt fellesskap er raust når vi er preget av:
– Vilje til forandring! Fordi samfunnet er i stadig forandring, forandrer vi metoder og strategier når det er nødvendig, for å nå ut til nye mennesker.
– Livsnære fellesskap! I nære relasjoner hjelper vi hverandre til kristen vekst og tjeneste.
– Sjenerøs livsstil! Vi møter mennesker lyttende og inkluderende – og gir med glede av det vi eier og forvalter – og har et særlig hjerte og ansvar for mennesker som opplever fattigdom, urett og undertrykkelse.
– Tjenestevillige medarbeidere! Vi har medarbeidere som med glede tjener med sin utrustning.

RELEVANT
Et sunt fellesskap er relevant når vi er preget av:
– Misjonal livsstil! Misjon er ikke en aktivitet, men vår livsstil.
– Livsforvandlende gudstjenester! I gudstjenestefellesskapet ærer vi Gud, stiller oss mottakelige for et livsforvandlende evangelium og deltar som Guds tjenere i Guds rike.
– Hensiktsmessige strukturer! Arbeidet er organisert slik at det fremmer liv og vekst.
– Aktivt samfunnsengasjement! Vi bidrar til at Guds vilje i større grad kan skje i verden rundt oss – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.