Pexels image

Misjon

Vi kan alle være med! Be! Gi! Gå!

Misjon internasjonalt

- det vi er og det vi gjør!
Misjonsiveren har preget Misjonsforbundet fra starten av og har sitt fundament i Guds evige kjærlighet til alle mennesker. Fordi Gud elsket oss først, vil vi elske Gud og mennesker. Jesu befaling om å gjøre disipler, er en direkte utfordring til oss som kristne.

Misjon som del av kirkens natur. Misjon handler om å være utsendt av Gud, for å dele hans liv og kjærlighet med alle. Misjon er ikke bare aktiviteter – misjon er først og fremst det kirken er. Misjonsforbundet har derfor en misjonal forståelse av kirken: Det at vi er utsendt av Jesus er grunnlaget for vårt fellesskap, for menighetene og for all vår virksomhet. Misjon er kirkens oppdrag og består i å spre evangeliet til alle mennesker på hele jorden.

Det var Jesus som ga det til disiplene: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matteus 28,18-20)

Grensesprengende. Misjon skjer gjennom troende mennesker, som vitner om Jesus med sine liv -  med ord og gjerninger - der de er. Målgruppa er altomfattende og misjon er i sin natur grensesprengende. Som fellesskap ønsker vi å være med på å fullføre det verdensvide misjonsoppdraget til Jesus kommer igjen, og har derfor et internasjonalt engasjement.

Vær med!

Be: Bønn bærer alt vi er og gjør!

Gi: Økonomiske midler trengs for å gjennomføre oppdraget!

: Det trengs menneskelige ressurser for å formidle evangeliet!

 

(Hentet fra www.prosjektkatalogen.org/internasjonalt)