Misjonskirken Norge i Kongo-Brazzaville

2014-05-15
Misjonskirken Norge sitt engasjement for det kongolesiske folk har vart i mer enn 60 år. Kongos Evangeliske Kirke ble selvstendig i 1961. Landet trenger fortsatt bistand og utviklingshjelp. Kirken trenger støtte for å nå videre ut med evangeliet i alle deler av landet. Det finnes fortsatt områder som ikke er evangelisert eller som trenger stor fornyet innsats.

Kongo Brazzaville ligger på vestkysten i Sentral-Afrika og er på størrelse med Norge. Det bor ca 4 millioner mennesker i landet. Etter borgerkrigene på 1990-tallet, har landet utviklet seg mye med nye veier, mobiltelefoni, energiutbygging og annet. Oljeinntektene hjelper til, selv om korrupsjon er en hemsko i utviklingen.

Når Kongokirken i dag teller cirka 3-400 000 medlemmer (kun en løs beregning – noen sier 700 000!), så utgjør det en viktig del av befolkningen. I tillegg er kirken til stede i alle deler av landet og er dermed den organisasjonen (i tillegg til den katolske kirke) som har størst utbredelse i landet.
Evangeliet trengs som aldri før i dette sentrale området av Afrika. Gjennom alle år har Misjonkirken Norge deltatt i arbeidet med misjonærer fra Norge - med unntak av noen få år under borgerkrigene på 1990-tallet.

Kongos Evangeliske Kirke (EEC) og partnerkirkene i Skandinavia står fortsatt overfor store utfordringer. Misjonskirken Norge jobber sammen med den nasjonale kirken for å gi hjelp til mennesker, bistand til utvikling og bidra til utdanning og utvikling av ledere. Misjonsforbundet vil fortsatt være en partner som bidrar til evangeliets utbredelse i Kongo Brazzaville.

 

 

Fakta Kongo

Flateinnhold: 342 000 km²
Innbyggertall: 4,2 millioner
Hovedstad: Brazzaville

Språk: Fransk + lingala, kituba, kikongo + cirka 40 lokale språk

Beliggenhet: Republikken Kongo (også kalt Kongo-Brazzaville) må ikke forveksles med Den Demokratiske Republikken Kongo som er nabolandet. Landet ligger i en tropisk sone og i sør er det en tørketid fra juni til september som stort sett ikke merkes i nord. Temperaturen er høy hele året.

Arbeid: EEC – Den Evangeliske Kirke – ble plantet av misjonsforbundene i Sverige og Norge på 1900-tallet og teller i dag flere hundre tusen medlemmer i menigheter utover hele landet. Vi har hatt misjonærer i landet inntil i dag (en misjonær i 2012).

 

(Hentet fra www.prosjektkatalogen.org/internasjonalt)